PSV De Lekzoomruiters

De landelijke rijvereniging De Lekzoomruiters is opgericht op 20 augustus 1945. Er is gestart met paarden en in 1964 is er een ponyclub bijgekomen en in 1981 ook menners. Alle takken van paardensport worden dus beoefend!  De vereniging telt nu ruim 100 leden.

De vereniging organiseert verschillende activiteiten: dressuur-, spring-, en menlessen, maar ook wedstrijden en activiteiten zoals een buitenrit of borrel. 

De manege is gevestigd op het terrein van de voormalige steenfabriek van Culemborg. Dit ligt nabij de spoorbrug. We zijn in het bezit van een binnen – en buitenbak, een kantine en opslagloods voor de menwagens.  

Net zoals bij vrijwel elke vereniging kent Paardensportvereniging De Lekzoomruiters als hoogste orgaan het bestuur met een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.

In de statuten van de vereniging is vastgelegd hoe klein dan wel groot het bestuur mag zijn, hoe bestuursleden zich kandidaat kunnen stellen en verkozen kunnen worden. Tevens is er een huishoudelijk reglement, hierin worden de gedragsregels binnen onze vereniging nog eens op een rijtje gezet.

Als je vragen hebt, kun je gerust contact opnemen! Kijk op de pagina van het bestuur, of onder het kopje contact!